Hotel te koop aangeboden met restaurant, cafe en feestzaal

Hotel te koop aangeboden met restaurant, cafe en feestzaal

Zeer veelzijdig, zeer rendabel, met groeimogelijkheden (vastgoed te koop)

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

Dit hotel / restaurant is regionaal of in Nederland actief
Dit hotel / restaurant exporteert
Dit hotel / restaurant heeft weinig grote klanten
Dit hotel / restaurantheeft veel grote klanten
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit hotel / restaurant is ambachtelijk
Dit hotel / restaurant is innovatief
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Dit hotel / restaurant is arbeidsintensief
Dit hotel / restaurant is kennisintensief
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van dit hotel / restaurant krimpt
De markt van dit hotel / restaurant groeit
Dit hotel / restaurant kent zijn klanten nauwelijks
Dit hotel / restaurantheeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit hotel / restaurant heeft weinig kleine klanten
Dit hotel / restaurant heeft veel kleine klanten