Hotel te koop aangeboden met restaurant, cafe en feestzaal

Hotel te koop aangeboden met restaurant, cafe en feestzaal

Zeer veelzijdig, zeer rendabel, met groeimogelijkheden (vastgoed te koop)

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Kansen

Er zit meer potentie in dit hotel / restaurant als: het is mogelijk nog 8 kamers bij te bouwen. het is zelfs mogelijk een extra locatie aan de overkant over te nemen. hier zijn ook nog 8 kamers.
Andere redenen om dit hotel / restaurant te kopen
  • Het is een zeer rendabele horeca locatie die zelf nog kan groeien door een hogere bezetting in de winter. Hier wordt nog niets aan gedaan.
Dit hotel / restaurant is financieel zeer gezond
  • De eigenaar en zijn vrouw werken hard maar verdienen goed. Het hotel levert veel marge op
Dit hotel / restaurant heeft 1 sterke merknaam in eigendom.
Dit hotel / restaurant heeft een goed distributienetwerk
  • Het hotel wordt alleen via bookings.com aangeboden
Dit hotel / restaurant heeft een uniek pand / locatie
  • Hotel met 11 kamers en een woonhuis voor de eigenaar, restaurant met 48 couverts, terras met 50 plekken, feestzaal met 60 zitplekken (100 staplekken) en een tuin met 60 zitplekken.
Een veranderingstraject zal dit hotel / restaurant goed doen
  • De huidige eigenaren vinden het na 30 jaar welletjes. Ze zijn ook niet meer commercieel actief. De overnamekandidaat moet eigenlijk wel zelf in de zaak werken (en eventueel naast wonen)
  • Minder / ander management
Dit hotel / restaurant heeft landelijk veel loyale klanten.
Dit hotel / restaurant heeft een vaste inkomstenstroom
  • Tijdens het seizoen is het hotel eigenlijk altijd vol
Binnen 12 maanden is veel groei haalbaar met:
  • Er kan ongeveer nog 100.000 euro omzet extra worden gemaakt als er commercieel actiever gewerkt wordt. Te denken valt aan mosselavonden, dansavonden etc. Dit is in het verleden succesvol gedaan