Innovatief softwarebedrijf te koop (internationale potentie)

Innovatief softwarebedrijf te koop (internationale potentie)

Te patenteren software concept, sneller en goedkoper dan concurrentie

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

Dit innovatieve software bedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit innovatieve software bedrijf heeft veel kleine klanten
Dit innovatieve software bedrijf heeft weinig grote klanten
Dit innovatieve software bedrijfheeft veel grote klanten
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van dit innovatieve software bedrijf krimpt
De markt van dit innovatieve software bedrijf groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit innovatieve software bedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit innovatieve software bedrijf exporteert
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit innovatieve software bedrijf is arbeidsintensief
Dit innovatieve software bedrijf is kennisintensief
Dit innovatieve software bedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit innovatieve software bedrijfheeft langdurige relaties met klanten
Dit innovatieve software bedrijf is ambachtelijk
Dit innovatieve software bedrijf is innovatief