Autowasbedrijf te koop. Mobiel, Innovatief en Rendabel (geen stoom)

Autowasbedrijf te koop. Mobiel, Innovatief en Rendabel (geen stoom)

Landelijk schaalbaar concept, zeer professioneel en rendabel

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

Dit mobiele autowasbedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit mobiele autowasbedrijf exporteert
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit mobiele autowasbedrijf is arbeidsintensief
Dit mobiele autowasbedrijf is kennisintensief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
De markt van dit mobiele autowasbedrijf krimpt
De markt van dit mobiele autowasbedrijf groeit
Dit mobiele autowasbedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit mobiele autowasbedrijf heeft veel kleine klanten
Dit mobiele autowasbedrijf heeft weinig grote klanten
Dit mobiele autowasbedrijfheeft veel grote klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit mobiele autowasbedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit mobiele autowasbedrijfheeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Dit mobiele autowasbedrijf is ambachtelijk
Dit mobiele autowasbedrijf is innovatief