Groot veelzijdig vakantiehuis groepsaccommodatie te koop

Groot veelzijdig vakantiehuis groepsaccommodatie te koop

Toplocatie, veelzijdige,uitbreidbaar en gunstige hypotheekcondities

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze groepsaccommodatie heeft weinig grote klanten
Deze groepsaccommodatie heeft veel grote klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Deze groepsaccommodatie is arbeidsintensief
Deze groepsaccommodatie is kennisintensief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van deze groepsaccommodatie krimpt
De markt van deze groepsaccommodatie groeit
Deze groepsaccommodatie kent zijn klanten nauwelijks
Deze groepsaccommodatie heeft langdurige relaties met klanten
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze groepsaccommodatie is ambachtelijk
Deze groepsaccommodatie is innovatief
Deze groepsaccommodatie is regionaal of in Nederland actief
Deze groepsaccommodatie exporteert
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze groepsaccommodatie heeft weinig kleine klanten
Deze groepsaccommodatie heeft veel kleine klanten