Café te koop op een unieke toeristische locatie (Restaurant mogelijk)

Café te koop op een unieke toeristische locatie (Restaurant mogelijk)

Unieke locatie 600m over Duitse grens, mag niet meer horeca worden gebouwd

Details

Indicatie dit jaar
Omzet:
-
Kosten (% van omzet)
-%
Indicatie vorig jaar
Omzet:
-
Kosten (% van omzet)
-%
Indicatie 2 jaar terug
Omzet:
-
Kosten (% van omzet)
-%
Indicatieve overnameprijs 298.000
Overnameconstructie(s)
  • Directe betaling
20 % grootste klanten doen 10 % van de omzet.

Feiten

Omzetverdeling naar producten / diensten
  1. Verkoop Drank
  2. Verkoop Breakfast / Lunch / Dinner
  3. Beschikbaar stellen ruimte, voor vergaderingen etc.
Bij de overname zijn de volgende zaken inbegrepen:
  • Vastgoed
  • Machines
  • Het vastgoed is ongeveer 240.000 euro waard. De inventaris en goodwill ongeveer 60.000 euro. Zeer goede keuken aanwezig. Eventueel wordt deze niet overgenomen

Korte termijn verbeteringen

Via nieuwe klanten van deze cafe met restaurant mogelijkheden kan de omzet met 25 % stijgen.

Momenteel wordt hier niets aan gedaan om bijvoorbeeld andere gasten, zoals bijvoorbeeld bus-ondernemers aan te schrijven en/of rondleidingen te verzorgen.