Te ontwikkelen recreatielocatie te koop (horeca en hotel)

Te ontwikkelen recreatielocatie te koop (horeca en hotel)

Landelijk gelegen 4Ha (optie op 2,5ha extra) met ruime recreatievergunning

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze recreatielocatie met horeca is arbeidsintensief
Deze recreatielocatie met horeca is kennisintensief
Deze recreatielocatie met horeca is regionaal of in Nederland actief
Deze recreatielocatie met horeca exporteert
Deze recreatielocatie met horeca is ambachtelijk
Deze recreatielocatie met horeca is innovatief
Deze recreatielocatie met horeca heeft weinig grote klanten
Deze recreatielocatie met horeca heeft veel grote klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze recreatielocatie met horeca kent zijn klanten nauwelijks
Deze recreatielocatie met horeca heeft langdurige relaties met klanten
De markt van deze recreatielocatie met horeca krimpt
De markt van deze recreatielocatie met horeca groeit
Deze recreatielocatie met horeca heeft weinig kleine klanten
Deze recreatielocatie met horeca heeft veel kleine klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol