Te ontwikkelen recreatielocatie te koop (horeca en hotel)

Te ontwikkelen recreatielocatie te koop (horeca en hotel)

Landelijk gelegen 4Ha (optie op 2,5ha extra) met ruime recreatievergunning

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Kansen

Er zit meer potentie in deze recreatielocatie met horeca als: door de landelijke omgeving en ruimte kunnen hier ook activiteiten met dieren (bijvoorbeeld paarden) plaatsvinden.
Andere redenen om deze recreatielocatie met horeca te kopen
  • Door de aard van de omgeving en activiteit van de huidige onderneming is zelfs een landelijk conferentiecentrum denkbaar of wellicht meer een 'zorg- wellness of senioren hotel'.
Deze recreatielocatie met horeca beschikt over waardevolle zeer ruime recreatievergunning met bouwmogelijkheden. ook een hotel is bespreekbaar.
Deze recreatielocatie met horeca heeft 1 sterke merknaam in eigendom.
Deze recreatielocatie met horeca heeft een uniek pand / locatie
  • Het vastgoed van deze onderneming is getaxeerd op 1,5 mio euro. de 2,5Ha bij de buren op ongeveer 750.000 euro. Deze mag bij de vergunning getrokken worden.
Deze recreatielocatie met horeca heeft unieke productie-capaciteiten
  • Flexibel
  • De mogelijkheden op de locatie zijn zeer ruim van het uitbreiden van de horeca tot het bouwen van loodsen, stallen, bedrijfswoning en zelfs een hotel met +/-25 kamers is bespreekbaar.
Deze recreatielocatie met horeca heeft hoge toetredingsdrempels genomen
  • Met name door zijn track record en positieve bijdrage aan de omgeving heeft de gemeente hem het vertrouwen gegeven deze locatie verder te ontwikkelen.
Een veranderingstraject zal deze recreatielocatie met horeca goed doen
  • De huidige ondernemer heeft deze locatie zelf kleinschalig professioneel ontwikkeld. Hierdoor is zijn vergunning/bestemmingsplan verruimd. Hij is niet de aangewezen persoon voor de volgende groeifase
Er is synergie als deze recreatielocatie met horeca samen gaat met een
  • Een ondernemer die een grootschalige recreatie locatie wil exploiteren. Dit kan heel breed georiënteerd zijn.