FOOD SPECIAAL ZAAK

FOOD SPECIAAL ZAAK

Food speciaal zaak, 800.000 omzet, weinig concurrentie hoge netto winst, Midden NL

Achter de schermen

Deze kwaliteitsslagerij is regionaal of in Nederland actief
Deze kwaliteitsslagerij exporteert
Deze kwaliteitsslagerij heeft weinig grote klanten
Deze kwaliteitsslagerij heeft veel grote klanten
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze kwaliteitsslagerij is ambachtelijk
Deze kwaliteitsslagerij is innovatief
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze kwaliteitsslagerij is arbeidsintensief
Deze kwaliteitsslagerij is kennisintensief
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Deze kwaliteitsslagerij heeft weinig kleine klanten
Deze kwaliteitsslagerij heeft veel kleine klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De markt van deze kwaliteitsslagerij krimpt
De markt van deze kwaliteitsslagerij groeit
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze kwaliteitsslagerij kent zijn klanten nauwelijks
Deze kwaliteitsslagerij heeft langdurige relaties met klanten