Gespecialiseerd elektrotechnisch service-bedrijf te koop

Gespecialiseerd elektrotechnisch service-bedrijf te koop

Unieke markt- en technologie kennis. Topspeler in de markt

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit service-bedrijf is ambachtelijk
Dit service-bedrijf is innovatief
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit service-bedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit service-bedrijf exporteert
Dit service-bedrijf heeft weinig grote klanten
Dit service-bedrijfheeft veel grote klanten
De markt van dit service-bedrijf krimpt
De markt van dit service-bedrijf groeit
Dit service-bedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit service-bedrijf heeft veel kleine klanten
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit service-bedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit service-bedrijfheeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Dit service-bedrijf is arbeidsintensief
Dit service-bedrijf is kennisintensief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken