Uniek gelegen jachthaven te koop met ontwikkelingsmogelijkheden

Uniek gelegen jachthaven te koop met ontwikkelingsmogelijkheden

Unieke vaarroute met ontwikkeling hoogwaardige horeca en 9 appartementen

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze jachthaven heeft weinig kleine klanten
Deze jachthaven heeft veel kleine klanten
Deze jachthaven is regionaal of in Nederland actief
Deze jachthaven exporteert
Deze jachthaven is arbeidsintensief
Deze jachthaven is kennisintensief
Deze jachthaven is ambachtelijk
Deze jachthaven is innovatief
De markt van deze jachthaven krimpt
De markt van deze jachthaven groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze jachthaven kent zijn klanten nauwelijks
Deze jachthaven heeft langdurige relaties met klanten
Deze jachthaven heeft weinig grote klanten
Deze jachthaven heeft veel grote klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol