Locatie voor zorgboerderij te koop (of te huur)

Locatie voor zorgboerderij te koop (of te huur)

Unieke prikkelarme zorgboerderij voor 30 clienten (uitbreidbaar)

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze zorgboerderij is regionaal of in Nederland actief
Deze zorgboerderij exporteert
Deze zorgboerderij heeft weinig grote klanten
Deze zorgboerderijheeft veel grote klanten
Deze zorgboerderij is arbeidsintensief
Deze zorgboerderij is kennisintensief
Deze zorgboerderij is ambachtelijk
Deze zorgboerderij is innovatief
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van deze zorgboerderij krimpt
De markt van deze zorgboerderij groeit
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Deze zorgboerderij heeft weinig kleine klanten
Deze zorgboerderij heeft veel kleine klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze zorgboerderij kent zijn klanten nauwelijks
Deze zorgboerderijheeft langdurige relaties met klanten