Nieuw restaurant te koop aangeboden in Zeeland

Nieuw restaurant te koop aangeboden in Zeeland

Nieuw verbouwd, nog niet geopend, A locatie op de markt

Achter de schermen

Dit restaurant heeft weinig kleine klanten
Dit restaurant heeft veel kleine klanten
Dit restaurant is regionaal of in Nederland actief
Dit restaurant exporteert
Dit restaurant heeft weinig grote klanten
Dit restaurant heeft veel grote klanten
Dit restaurant is arbeidsintensief
Dit restaurant is kennisintensief
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit restaurant kent zijn klanten nauwelijks
Dit restaurant heeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Dit restaurant is ambachtelijk
Dit restaurant is innovatief
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
De markt van dit restaurant krimpt
De markt van dit restaurant groeit