Belgisch ingenieurs en architectenbureau's te koop aangeboden

Belgisch ingenieurs en architectenbureau's te koop aangeboden

Unieke en schaarse kennis en een zeer stabiel klantenbestand

Achter de schermen

Dit ingenieurs en architectenbureau heeft weinig kleine klanten
Dit ingenieurs en architectenbureau heeft veel kleine klanten
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit ingenieurs en architectenbureau is regionaal of in Nederland actief
Dit ingenieurs en architectenbureau exporteert
De markt van dit ingenieurs en architectenbureau krimpt
De markt van dit ingenieurs en architectenbureau groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Dit ingenieurs en architectenbureau is ambachtelijk
Dit ingenieurs en architectenbureau is innovatief
Dit ingenieurs en architectenbureau heeft weinig grote klanten
Dit ingenieurs en architectenbureau heeft veel grote klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Dit ingenieurs en architectenbureau is arbeidsintensief
Dit ingenieurs en architectenbureau is kennisintensief
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit ingenieurs en architectenbureau kent zijn klanten nauwelijks
Dit ingenieurs en architectenbureau heeft langdurige relaties met klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken