Kleine luxe camping te koop in Centraal Frankrijk (met B&B)

Kleine luxe camping te koop in Centraal Frankrijk (met B&B)

2 ha camping op 7 ha grond, goed rendabel en uitbereidbaar

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze luxe camping heeft weinig grote klanten
Deze luxe camping heeft veel grote klanten
Deze luxe camping is arbeidsintensief
Deze luxe camping is kennisintensief
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van deze luxe camping krimpt
De markt van deze luxe camping groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Deze luxe camping is ambachtelijk
Deze luxe camping is innovatief
Deze luxe camping heeft weinig kleine klanten
Deze luxe camping heeft veel kleine klanten
Deze luxe camping is regionaal of in Nederland actief
Deze luxe camping exporteert
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze luxe camping kent zijn klanten nauwelijks
Deze luxe camping heeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol