Uniek te ontwikkelen horecazaak te koop in Zeeland met historisch monument

Uniek te ontwikkelen horecazaak te koop in Zeeland met historisch monument

Zeer geschikt als bijvoorbeeld pannenkoekenrestaurant en meerdere andere verdienmodellen

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze unieke historische locatie is arbeidsintensief
Deze unieke historische locatie is kennisintensief
Deze unieke historische locatie is regionaal of in Nederland actief
Deze unieke historische locatie exporteert
Deze unieke historische locatie heeft weinig grote klanten
Deze unieke historische locatie heeft veel grote klanten
De markt van deze unieke historische locatie krimpt
De markt van deze unieke historische locatie groeit
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze unieke historische locatie kent zijn klanten nauwelijks
Deze unieke historische locatie heeft langdurige relaties met klanten
Deze unieke historische locatie is ambachtelijk
Deze unieke historische locatie is innovatief
Deze unieke historische locatie heeft weinig kleine klanten
Deze unieke historische locatie heeft veel kleine klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol