Uniek (culinair) hotel in de Ardennen te koop aangeboden

Uniek (culinair) hotel in de Ardennen te koop aangeboden

Uitzonderlijk goede referenties van de toonaangevende recensenten en nog uitbreidbaar qua kamers

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit hotel is ambachtelijk
Dit hotel is innovatief
Dit hotel is arbeidsintensief
Dit hotel is kennisintensief
Dit hotel heeft weinig grote klanten
Dit hotel heeft veel grote klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van dit hotel krimpt
De markt van dit hotel groeit
Dit hotel is regionaal of in Nederland actief
Dit hotel exporteert
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit hotel heeft weinig kleine klanten
Dit hotel heeft veel kleine klanten
Dit hotel kent zijn klanten nauwelijks
Dit hotel heeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol