Ingenieursbureau te koop aangeboden in civiele sector

Ingenieursbureau te koop aangeboden in civiele sector

Zo'n 100 gemeenten verspreid over Nederland als klant en ook repeterend werk

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

Dit ingenieursbureau is ambachtelijk
Dit ingenieursbureau is innovatief
Dit ingenieursbureau is regionaal of in Nederland actief
Dit ingenieursbureau exporteert
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit ingenieursbureau heeft weinig grote klanten
Dit ingenieursbureau heeft veel grote klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
De markt van dit ingenieursbureau krimpt
De markt van dit ingenieursbureau groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit ingenieursbureau heeft weinig kleine klanten
Dit ingenieursbureau heeft veel kleine klanten
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit ingenieursbureau is arbeidsintensief
Dit ingenieursbureau is kennisintensief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Dit ingenieursbureau kent zijn klanten nauwelijks
Dit ingenieursbureau heeft langdurige relaties met klanten