Ingenieursbureau te koop aangeboden in civiele sector

Ingenieursbureau te koop aangeboden in civiele sector

Zo'n 100 gemeenten verspreid over Nederland als klant en ook repeterend werk

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Sterke punten

Dit ingenieursbureau heeft een uitstekende concurrentiepositie

Er is een hoge bezettingsgraad van het eigen team. En door lagere overhead kan met concurrerende tarieven worden gewerkt

Wij kunnen goed verkopen

70% van de aanbestedingen wordt een opdracht. Daarnaast is men ook actief op het gebied van koude acquisitie

Dit ingenieursbureau "draait" zonder ondernemer

De huidige ondernemer wil in afgeslankte rol nog wel aanblijven. Hij wil alleen niet meer de eindverantwoordelijkheid over het ingenieursbureau

Dit ingenieursbureau is strak georganiseerd

Omdat moet worden gewerkt volgens formele procedures en normen

Dit ingenieursbureau is als organisatie "lean & mean"

Het fysieke pand hoeft niet overgenomen te worden en er is niet tot nauwelijks apparatuur. Omdat dit altijd ingehuurd wordt

Dit ingenieursbureau is redelijk "onafhankelijk" van leveranciers

Er wordt met een breed netwerk andere bureaus samengewerkt waar specialistische diensten worden ingehuurd

Zo'n 100 gemeenten verspreid over Nederland als klant en ook repeterend werk

Verbeterpunten