Producent van waterzuiveringssystemen zoekt partner of investeerder voor internationale groei

Producent van waterzuiveringssystemen zoekt partner of investeerder voor internationale groei

Meer dan genoeg klanten, behoefte aan extra engineering- en productiecapaciteit en kapitaal

Sterke punten

Dit productiebedrijf heeft een uitstekende concurrentiepositie

Omdat dit bedrijf zich richt op de internationale (minder volwassen) markt zijn er nauwelijks gelijkwaardige concurrenten. De meeste leveren dure hightech systemen die niet aansluiten bij de lokale bevolking/afnemer

Wij kunnen goed verkopen

De eigenaar heeft een uitstekend netwerk en zeer veel kennis. Er is eigenlijk geen gebrek aan klanten maar operationeel en financieel opschalen wordt de volgende uitdaging

Dit productiebedrijf is strak georganiseerd

Er is een klein strak georganiseerd operationeel team dat de engineering en productie voor haar rekening neemt

Dit productiebedrijf is als organisatie "lean & mean"

Klein team, aangevuld met flexibele krachten gevestigd op een huurlocatie voor productie

Dit productiebedrijf is redelijk "onafhankelijk" van leveranciers

De systemen zijn zelf ontwikkeld en ontworpen op basis van standaard componenten. De werkelijke intelligentie zit in de engineering

Meer dan genoeg klanten, behoefte aan extra engineering- en productiecapaciteit en kapitaal

Verbeterpunten