Producent van waterzuiveringssystemen zoekt partner of investeerder voor internationale groei

Producent van waterzuiveringssystemen zoekt partner of investeerder voor internationale groei

Meer dan genoeg klanten, behoefte aan extra engineering- en productiecapaciteit en kapitaal

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit productiebedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit productiebedrijf heeft veel kleine klanten
Dit productiebedrijf heeft weinig grote klanten
Dit productiebedrijf heeft veel grote klanten
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van dit productiebedrijf krimpt
De markt van dit productiebedrijf groeit
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit productiebedrijf is arbeidsintensief
Dit productiebedrijf is kennisintensief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Dit productiebedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit productiebedrijf heeft langdurige relaties met klanten
Dit productiebedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit productiebedrijf exporteert
Dit productiebedrijf is ambachtelijk
Dit productiebedrijf is innovatief