Camping, groepsaccommodatie en lodge/studio (B&B) te koop aangeboden

Camping, groepsaccommodatie en lodge/studio (B&B) te koop aangeboden

Uitstekende ligging bij stad en water. Goede bezetting door flexibel in te delen ruimtes

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze recreatielocatie is ambachtelijk
Deze recreatielocatie is innovatief
Deze recreatielocatie is arbeidsintensief
Deze recreatielocatie is kennisintensief
Deze recreatielocatie heeft weinig grote klanten
Deze recreatielocatieheeft veel grote klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van deze recreatielocatie krimpt
De markt van deze recreatielocatie groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze recreatielocatie is regionaal of in Nederland actief
Deze recreatielocatie exporteert
Deze recreatielocatie kent zijn klanten nauwelijks
Deze recreatielocatieheeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze recreatielocatie heeft weinig kleine klanten
Deze recreatielocatie heeft veel kleine klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol