Kleinschalig kinderdagverblijf te koop aangeboden in Noord-Holland

Kleinschalig kinderdagverblijf te koop aangeboden in Noord-Holland

Twee groepen, 28 kindplaatsen en een BSO

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze kinderdagverblijf is arbeidsintensief
Deze kinderdagverblijf is kennisintensief
Deze kinderdagverblijf is regionaal of in Nederland actief
Deze kinderdagverblijf exporteert
Deze kinderdagverblijf heeft weinig grote klanten
Deze kinderdagverblijf heeft veel grote klanten
Deze kinderdagverblijf is ambachtelijk
Deze kinderdagverblijf is innovatief
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
De markt van deze kinderdagverblijf krimpt
De markt van deze kinderdagverblijf groeit
Deze kinderdagverblijf heeft weinig kleine klanten
Deze kinderdagverblijf heeft veel kleine klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze kinderdagverblijf kent zijn klanten nauwelijks
Deze kinderdagverblijf heeft langdurige relaties met klanten