Kleinschalig kinderdagverblijf te koop aangeboden in Noord-Holland

Kleinschalig kinderdagverblijf te koop aangeboden in Noord-Holland

Twee groepen, 28 kindplaatsen en een BSO

Sterke punten

Deze kinderdagverblijf heeft een uitstekende concurrentiepositie

Er zijn twee KDV's in de buurt. Een KDV dat onderdeel is van een keten en bij een school inzet. En een vergelijkbare kleinschalige KDV

Wij kunnen goed verkopen

Zeer kleinschalig warme sfeer. Als ouders voor een rondleiding komen, zijn zij snel overtuigd

Deze kinderdagverblijf "draait" zonder ondernemer

De huidige onderneemster werkt op de achtergrond en niet op de groepen

Deze kinderdagverblijf is strak georganiseerd

Naast een strakke organisatie ook zeer goed op elkaar ingespeeld team

Deze kinderdagverblijf is qua investeringen "up-to-date"

In 2014 is deze nieuwe locatie betrokken. Er is toen veel geïnvesteerd en er zijn geen directe aanvullende investeringen nodig

Twee groepen, 28 kindplaatsen en een kleinschalige BSO

Zeer goed bereikbaar kinderdagverblijf waardoor vier dorpen worden bediend

Zeer flexibele opvang qua dagen en uren, dit waarderen klanten zeer

Verbeterpunten