Woonwinkel 185m2 te koop aangeboden in een stad in Brabant

Woonwinkel 185m2 te koop aangeboden in een stad in Brabant

*Tip*Als het pand gekocht wordt, wordt verder geen overnamesom in rekening gebracht

Details

Indicatie dit jaar
Omzet:
€ 300.000
Kosten (% van omzet)
-%
Indicatie vorig jaar
Omzet:
-
Kosten (% van omzet)
-%
Indicatie 2 jaar terug
Omzet:
-
Kosten (% van omzet)
-%
Indicatieve overnameprijs -
Overnameconstructie(s)
  • Directe betaling

Feiten

Omzetverdeling naar producten / diensten
  1. Productverkoop
  2. Legservice en montage
Bij de overname zijn de volgende zaken inbegrepen:
  • Vastgoed
  • Volledige winkelinventaris met een nieuwwaarde van ongeveer € 80.000. Het vastgoed is getaxeerd op € 495.000. De overnamesom bedraagt alleen de som van het vastgoed. Bij verhuur moeten aanvullende afspraken worden gemaakt

Korte termijn verbeteringen

Via bestaande klanten van deze woonwinkel kan de omzet 20 % stijgen

Alle gegevens van klanten zijn bekend.M aar deze zijn niet gedigitaliseerd en hij wordt nog niets mee gedaan

Via nieuwe klanten van deze woonwinkel kan de omzet met 20 % stijgen.

Omdat er op het gebied van lokale, online marketing en sociale media (bewust) helemaal niets wordt gedaan