Producent van vloeistoffiltratie met unieke producten zoekt een fusie partner / overname om nieuwe groei te verwezenlijken

Producent van vloeistoffiltratie met unieke producten zoekt een fusie partner / overname om nieuwe groei te verwezenlijken

Zelf ontwikkelde 'Proven Technology'. Klaar voor internationale commerciële uitrol ook zeer geschikt voor minder ontwikkelde landen/organisaties

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit bedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit bedrijf heeft veel kleine klanten
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Dit bedrijf is arbeidsintensief
Dit bedrijf is kennisintensief
Dit bedrijf heeft weinig grote klanten
Dit bedrijf heeft veel grote klanten
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
De markt van dit bedrijf krimpt
De markt van dit bedrijf groeit
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Dit bedrijf is ambachtelijk
Dit bedrijf is innovatief
Dit bedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit bedrijf exporteert
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit bedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit bedrijf heeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol