Internationale handelsonderneming te koop met zelfontwikkeld merk-concept in renovatie coating

Internationale handelsonderneming te koop met zelfontwikkeld merk-concept in renovatie coating

Recent geïntroduceerd en 1,5 mio euro leveringscontracten in 3 landen. Extreem schaalbaar en gepatenteerd

Extra informatie

Deze ondernemer komt uit de praktijk en is al 7 jaar bezig met de ontwikkeling van dit product. Het is nu uitontwikkeld, hij heeft de exclusieve rechten in Europa en de binnenkort wereldwijd. Direct na introductie zijn er voor 1,5 mio euro contracten gesloten in 3 landen met in ieder land een ander type afnemer.

Dit dient opgeschaald te worden naar alle Europese landen. En per land kunnen 3-5 grote partijen gevonden worden die toonaangevend zijn in hun branche. Interessant is dat het product zich leent voor renovatie (85%). Maar ook herstel bij nieuwbouw (15%).

De veeleisende afnemers zijn extreem enthousiast over de kwaliteit. Zij hebben extreem uitvoerig getest. Ook de toegevoegde waarde/kostenbesparing is enorm is extreem (veel sneller te herstellen of renoveren). Het product is ook toepasbaar in de consumenten markt.

De merken, patenten en formules liggen vast en zijn in eigendom. Of er is een vooraf afgesproken bedrag voor deze formules. Hiervoor is een eenvoudig haalbare business case.