Kamerbrief:
Nederlandse overheid grijpt bewust niet in in bedrijfsovernamemarkt

Bron: Ministerie van Econimische Zaken

Het Ministerie van EZ heeft onderzoek laten uitvoeren naar de overnamemarkt. Voor bedrijven boven de 1 mio euro omzet werkt die prima. Voor kleine bedrijven niet. Maar de overheid grijpt bewust niet in.

Samenvatting: Geen problemen voor de overheid, wel voor kleinere ondernemers

  • Het kost de overheid geen geld
    Op macroniveau hebben mislukte bedrijfsoverdrachten nauwelijks macro-economische effecten.
  • Het kost de ondernemer wel geld
    Op microniveau zijn er wel frictiekosten verbonden aan deze onnodge bedrijfsbeëindigingen.
    Werknemers verliezen hun baan, afnemers moeten op zoek naar een andere leverancier en bedrijfspanden komen leeg te staan. Daarnaast zijn er ook sociale en maatschappelijke gevolgen, met name voor oudere ondernemers die vaak hun pensioengelden in het bedrijf hebben zitten.

Welke rol ziet de overheid wel voor zichzelf weggelegd?

  • Ondernemers van relevante informatie te voorzien. De inzet is om ondernemers bewust te maken van het belang van bedrijfsoverdracht en bedrijfsovername, en vooral van het belang van een tijdige en goede voorbereiding. 
  • De financiering voor ondernemers met een gezond toekomstperspectief toegankelijk te houden.

Bron: Ministerie van Econimische Zaken
Jaar: 2014
Kamerbrief:
 Aard en omvang van bedrijfsoverdracht  cloud_download