De bedrijfsovernamegolf


2x zoveel bedrijven te koop

Ondernemers van babyboom generatie staan i.v.m. leeftijd massaal voor een bedrijfsovername. Dus aankomende 10 jaar komen twee keer zoveel bedrijven te koop als afgelopen 10 jaar. Voor veel ondernemers betekent dit:

  • een langere verkooptijd
  • lagere overname-prijs
  • of een onverkoopbaar bedrijf


Start vandaag!

Veel ondernemers zetten te laat hun bedrijf te koop. Onhandig: want veel overname kandidaten willen dat de oude ondernemer nog 1-2 jaar blijft. Zij kunnen zich dan stapsgewijs inkopen.