import/export/bedrijf/techn.groothandel (internationaal)

import/export/bedrijf/techn.groothandel (internationaal)

Wij zijn reeds begonnen met opdrachten uit nieuwe markten.

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

Deze technische groothanl heeft weinig kleine klanten
Deze technische groothanl heeft veel kleine klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze technische groothanl kent zijn klanten nauwelijks
Deze technische groothanlheeft langdurige relaties met klanten
Deze technische groothanl is arbeidsintensief
Deze technische groothanl is kennisintensief
Deze technische groothanl heeft weinig grote klanten
Deze technische groothanlheeft veel grote klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze technische groothanl is ambachtelijk
Deze technische groothanl is innovatief
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze technische groothanl is regionaal of in Nederland actief
Deze technische groothanl exporteert
De markt van deze technische groothanl krimpt
De markt van deze technische groothanl groeit