import/export/bedrijf/techn.groothandel (internationaal)

import/export/bedrijf/techn.groothandel (internationaal)

Wij zijn reeds begonnen met opdrachten uit nieuwe markten.

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Sterke punten

Deze technische groothandel investeert actief in marketing

wij werken voortdurend aan nieuwe product/markt/combinaties.

Deze technische groothandel is strak georganiseerd

Wij streven naar een perfecte administratie en orderafhandeling.

Deze technische groothandel is als organisatie "lean & mean"

Extra personeel kan, indien nodig op afroep ingehuurd worden.

Deze technische groothandel is qua investeringen "up-to-date"

Alle noodzakelijke basisinvesteringen zijn gedaan.

Deze technische groothandel maakt handig gebruik van technologie

Het merendeel van onze omzet komt binnen via internet, website, telefax.

Gezien het wereldwijde inkoopnetwerk, is programmauitbreiding altijd mog.

De comb.kwaliteit, service,goede naam en innovaties is succesvol gebleken.

Wij zijn reeds begonnen met opdrachten uit nieuwe markten.

Verbeterpunten

Deze technische groothandel heeft last van concurrentie

Hoewel er veel concurrentie is, blijven wij groeien.

Verkopen blijft een moeilijk vak

Export is een gecompliceerd vak, doch wij groeien door.

Deze technische groothandel is afhankelijk van de ondernemer

De vent runs de tent blijft belangrijk,doch know-how is overdraagbaar.