Recreatie/groepsaccommodatie te koop (Gelderland)

Recreatie/groepsaccommodatie te koop (Gelderland)

Vergunning en bestemmingsplan maken uitbreiding mogelijk

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze recreatieaccommodatie is arbeidsintensief
Deze recreatieaccommodatie is kennisintensief
Deze recreatieaccommodatie heeft weinig grote klanten
Deze recreatieaccommodatie heeft veel grote klanten
Deze recreatieaccommodatie is regionaal of in Nederland actief
Deze recreatieaccommodatie exporteert
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze recreatieaccommodatie is ambachtelijk
Deze recreatieaccommodatie is innovatief
De markt van deze recreatieaccommodatie krimpt
De markt van deze recreatieaccommodatie groeit
Deze recreatieaccommodatie kent zijn klanten nauwelijks
Deze recreatieaccommodatie heeft langdurige relaties met klanten
Deze recreatieaccommodatie heeft weinig kleine klanten
Deze recreatieaccommodatie heeft veel kleine klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten