Small luxury hotel te koop in Frankrijk (Normandië)

Small luxury hotel te koop in Frankrijk (Normandië)

Unieke historische & toeristische locatie, 2 vastgoedontwikkelings kansen

Achter de schermen

Dit small luxury hotel is arbeidsintensief
Dit small luxury hotel is kennisintensief
Dit small luxury hotel heeft weinig grote klanten
Dit small luxury hotel heeft veel grote klanten
Dit small luxury hotel is ambachtelijk
Dit small luxury hotel is innovatief
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit small luxury hotel kent zijn klanten nauwelijks
Dit small luxury hotel heeft langdurige relaties met klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De markt van dit small luxury hotel krimpt
De markt van dit small luxury hotel groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit small luxury hotel is regionaal of in Nederland actief
Dit small luxury hotel exporteert
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Dit small luxury hotel heeft weinig kleine klanten
Dit small luxury hotel heeft veel kleine klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol