Intenationaal handels en productiebedrijf te koop (wellness)

Intenationaal handels en productiebedrijf te koop (wellness)

Strak georganiseerd voor internationaal opschalen met juiste partner

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

Dit productiebedrijf heeft weinig grote klanten
Dit productiebedrijf heeft veel grote klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit productiebedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit productiebedrijf heeft langdurige relaties met klanten
De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van dit productiebedrijf krimpt
De markt van dit productiebedrijf groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit productiebedrijf is arbeidsintensief
Dit productiebedrijf is kennisintensief
Dit productiebedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit productiebedrijf heeft veel kleine klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Dit productiebedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit productiebedrijf exporteert
Dit productiebedrijf is ambachtelijk
Dit productiebedrijf is innovatief
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol