Portefeuille (duurzame/recycling) concepten met octrooiaanvraag te koop

Portefeuille (duurzame/recycling) concepten met octrooiaanvraag te koop

Zeer innovatief, lossen (internationale) problemen op, productieklaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze portefeuille met concepten heeft weinig kleine klanten
Deze portefeuille met concepten heeft veel kleine klanten
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze portefeuille met concepten is regionaal of in Nederland actief
Deze portefeuille met concepten exporteert
Deze portefeuille met concepten heeft weinig grote klanten
Deze portefeuille met concepten heeft veel grote klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze portefeuille met concepten kent zijn klanten nauwelijks
Deze portefeuille met concepten heeft langdurige relaties met klanten
De markt van deze portefeuille met concepten krimpt
De markt van deze portefeuille met concepten groeit
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Deze portefeuille met concepten is arbeidsintensief
Deze portefeuille met concepten is kennisintensief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Deze portefeuille met concepten is ambachtelijk
Deze portefeuille met concepten is innovatief