Bekend 'urban en sport' underwear en kledingmerk te koop

Bekend 'urban en sport' underwear en kledingmerk te koop

(Inter)nationale potentie zowel qua distributie als doelgroep

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze underwear en kledingmerk heeft weinig grote klanten
Deze underwear en kledingmerkheeft veel grote klanten
Deze underwear en kledingmerk kent zijn klanten nauwelijks
Deze underwear en kledingmerkheeft langdurige relaties met klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Deze underwear en kledingmerk is regionaal of in Nederland actief
Deze underwear en kledingmerk exporteert
Deze underwear en kledingmerk heeft weinig kleine klanten
Deze underwear en kledingmerk heeft veel kleine klanten
Deze underwear en kledingmerk is arbeidsintensief
Deze underwear en kledingmerk is kennisintensief
De markt van deze underwear en kledingmerk krimpt
De markt van deze underwear en kledingmerk groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Deze underwear en kledingmerk is ambachtelijk
Deze underwear en kledingmerk is innovatief
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten