Medisch keuringsbureau te koop aangeboden

Medisch keuringsbureau te koop aangeboden

Vast klantenbestand, geen vast personeel (ZZP bedrijfsartsen) en lage overhead

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit medisch keuringsbureau is arbeidsintensief
Dit medisch keuringsbureau is kennisintensief
Dit medisch keuringsbureau is ambachtelijk
Dit medisch keuringsbureau is innovatief
Dit medisch keuringsbureau is regionaal of in Nederland actief
Dit medisch keuringsbureau exporteert
Dit medisch keuringsbureau heeft weinig grote klanten
Dit medisch keuringsbureauheeft veel grote klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van dit medisch keuringsbureau krimpt
De markt van dit medisch keuringsbureau groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit medisch keuringsbureau heeft weinig kleine klanten
Dit medisch keuringsbureau heeft veel kleine klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit medisch keuringsbureau kent zijn klanten nauwelijks
Dit medisch keuringsbureauheeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol