Medisch keuringsbureau te koop aangeboden

Medisch keuringsbureau te koop aangeboden

Vast klantenbestand, geen vast personeel (ZZP bedrijfsartsen) en lage overhead

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Kansen

Andere redenen om dit medisch keuringsbureau te kopen
  • Dit bedrijf biedt toegang tot een interessante markt / klanten, namelijk
Dit medisch keuringsbureau beschikt over waardevolle certificering om keuringen uit te mogen voeren en pasjes uit te geven. en er is gekeurde apparatuur.
Dit medisch keuringsbureau is financieel zeer gezond
  • Hoge marges
Dit medisch keuringsbureau heeft een goed distributienetwerk
  • 40% van de omzet komt binnen als onderaannemer van een ander keuringsbureau of verzuim preventiebureau
Dit medisch keuringsbureau heeft unieke productie-capaciteiten
  • Flexibel
  • De eigen keuringslocatie wordt per dag gehuurd en de bedrijfsartsen worden freelance ingehuurd
Dit medisch keuringsbureau heeft unieke producten / diensten die:
  • Voldoen aan de zwaarste normeringen in de branche
Dit medisch keuringsbureau heeft hoge toetredingsdrempels genomen
  • Het is in deze branche lastig om een klantenbestand op te bouwen. Want opdrachtgevers wisselen niet snel van medisch keuringsbureau
Een veranderingstraject zal dit medisch keuringsbureau goed doen
  • Kosten verlaging (bijvoorbeeld processen verbeteren)
  • Door het bedrijf samen te voegen met een bestaand bedrijf met meer schaalgrootte kan worden bespaard op de administratieve overhead en inhuur van bedrijfsartsen
Er is synergie als dit medisch keuringsbureau samen gaat met een
  • Een medisch bureau dat deze keuringen wil gaan uitvoeren (of dit nu al doet) en wil uitbreiden of het 'in huis' wil organiseren
Dit medisch keuringsbureau heeft landelijk veel loyale klanten.