Gespecialiseerd onderhoudsbedrijf te koop in de tuinbouwsector

Gespecialiseerd onderhoudsbedrijf te koop in de tuinbouwsector

Hoge naamsbekendheid en de enige specialist in Nederland

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze onrhoudsbedrijf is arbeidsintensief
Deze onrhoudsbedrijf is kennisintensief
Deze onrhoudsbedrijf heeft weinig grote klanten
Deze onrhoudsbedrijfheeft veel grote klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van deze onrhoudsbedrijf krimpt
De markt van deze onrhoudsbedrijf groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze onrhoudsbedrijf is regionaal of in Nederland actief
Deze onrhoudsbedrijf exporteert
Deze onrhoudsbedrijf is ambachtelijk
Deze onrhoudsbedrijf is innovatief
Deze onrhoudsbedrijf heeft weinig kleine klanten
Deze onrhoudsbedrijf heeft veel kleine klanten
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze onrhoudsbedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Deze onrhoudsbedrijfheeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol