Metaalbewerkingsbedrijf te koop aangeboden (laser snijden, zetwerk etcetera)

Metaalbewerkingsbedrijf te koop aangeboden (laser snijden, zetwerk etcetera)

30 vaste klanten en een afbetaald machinepark. Gespecialiseerd in kleine complexere producties

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Dit metaalbewerkingsbedrijf is arbeidsintensief
Dit metaalbewerkingsbedrijf is kennisintensief
Dit metaalbewerkingsbedrijf is ambachtelijk
Dit metaalbewerkingsbedrijf is innovatief
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van dit metaalbewerkingsbedrijf krimpt
De markt van dit metaalbewerkingsbedrijf groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Dit metaalbewerkingsbedrijf is regionaal of in Nederland actief
Dit metaalbewerkingsbedrijf exporteert
Dit metaalbewerkingsbedrijf heeft weinig grote klanten
Dit metaalbewerkingsbedrijfheeft veel grote klanten
Dit metaalbewerkingsbedrijf heeft weinig kleine klanten
Dit metaalbewerkingsbedrijf heeft veel kleine klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Dit metaalbewerkingsbedrijf kent zijn klanten nauwelijks
Dit metaalbewerkingsbedrijfheeft langdurige relaties met klanten