Kleinschalige sportschool te koop aangeboden in Zuid Holland

Kleinschalige sportschool te koop aangeboden in Zuid Holland

Eerste optie op een grote AA locatie van 1200 m²

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze sportschool is regionaal of in Nederland actief
Deze sportschool exporteert
Deze sportschool heeft weinig grote klanten
Deze sportschool heeft veel grote klanten
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van deze sportschool krimpt
De markt van deze sportschool groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze sportschool is arbeidsintensief
Deze sportschool is kennisintensief
Deze sportschool heeft weinig kleine klanten
Deze sportschool heeft veel kleine klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Deze sportschool is ambachtelijk
Deze sportschool is innovatief
Deze sportschool kent zijn klanten nauwelijks
Deze sportschool heeft langdurige relaties met klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten