Bedrijf dat een uniek, zeer geavanceerd digitaal onderwijsprogramma op de markt brengt met een enorme potentie.

Bedrijf dat een uniek, zeer geavanceerd digitaal onderwijsprogramma op de markt brengt met een enorme potentie.

Zeer innovatief en operationeel op 80 scholen/afdelingen. Gereed voor de volgende groeifase.

Kansen

Er zit meer potentie in dit softwarebedrijf als de overnamekandidaat actiever en structureler scholen benadert om de programmatuur en achterliggende ontwikkelde leerstrategieën te demonstreren. ook de inzet van sociale media zou aanzienlijk intensiever kunnen. .
Andere redenen om dit softwarebedrijf te kopen
 • De markt voor 'het nieuwe leren' (meer op de behoefte van de individuele leerling toegespitst en met de leerling aan de knoppen) groeit gestaag. Deze programmatuur loopt daar eigenlijk op vooruit.
Dit softwarebedrijf beschikt over vaardigheden / kennis / competenties, licenties / rechten en contracten met klanten
Dit softwarebedrijf is financieel zeer gezond
 • Hoge marges
 • Zeer geringe kosten (voor hosting, administratie, helpdesk)
Dit softwarebedrijf heeft 1 sterke merkna(a)m(en) in eigendom
Dit softwarebedrijf heeft interessante verkooprechten. Deze zijn exclusief.
Dit softwarebedrijf heeft unieke productie-capaciteiten
 • Uitstekende kwaliteit
 • De eigenaar heeft een wetenschappelijke achtergrond en beschikt niet alleen over unieke kennis maar ook over unieke data. Deze geeft inzicht in het optimaliseren van het leerrendement bij leerlingen.
Dit softwarebedrijf heeft unieke producten / diensten die
 • Uitstekende testresultaten hebben
 • Van uitstekende kwaliteit zijn
 • De scholen die volgens deze filosofie werken hebben op (midden) lange termijn betere resultaten dan bij de traditionele werkwijze. Het programma is in essentie ook nauwelijks onderhevig aan veroudering; de ontwikkeling van taal- en denkvaardigheden als gevolg van interactie met een rijke leeromgeving is universeel en niet trendgevoelig.
Dit softwarebedrijf heeft hoge toetredingsdrempels genomen
 • Belangrijke aanvangsinvesteringen zijn gedaan
 • Er zit meer dan 30.000 uur (!) ontwikkelwerk in het programma op basis van een wetenschappelijk onderbouwde methodologie. De achterliggende content beslaat ca 6000 pagina's.
Een veranderingstraject zal dit softwarebedrijf goed doen
 • Minder / ander management
 • De focus heeft altijd meer gelegen op productontwikkeling dan op commercie. Maar het product is volledig operationeel en behoeft jaarlijks minimale aanpassingen. De volgende fase van dit bedrijf vraagt om een commerciëlere uitrol van het programma.
Er is synergie als dit softwarebedrijf samen gaat met een
 • een ondernemer met een goed netwerk en vooral commerciële expertise om scholen (vo, vmbo, mbo en hbo) voor te lichten en te begeleiden bij de invoering en implementatie van het programma.
Dit softwarebedrijf heeft internationaal veel loyale klanten
Dit softwarebedrijf heeft een vaste inkomstenstroom
 • Er zijn lange termijn contracten met afnemers
 • Er is een hoge drempel voor klanten om van leverancier te wisselen
50 procent van de omzet van dit softwarebedrijf ligt contractueel vast
Binnen 12 maanden is veel groei haalbaar met
 • Scholen besluiten maar één keer per jaar of ze een nieuwe methode aanschaffen. Geïnteresseerde scholen melden zich in het voorjaar aan en starten in september van dat jaar óf het volgend schooljaar.
Extra groeikans vergt een extra investering van minder dan 100.000 euro.