Bedrijf dat een uniek, zeer geavanceerd digitaal onderwijsprogramma op de markt brengt met een enorme potentie.

Bedrijf dat een uniek, zeer geavanceerd digitaal onderwijsprogramma op de markt brengt met een enorme potentie.

Zeer innovatief en operationeel op 80 scholen/afdelingen. Gereed voor de volgende groeifase.

Sterke punten

Dit softwarebedrijf heeft een uitstekende concurrentiepositie

Uniek programma voor de ontwikkeling van de taal- en denkvaardigheid van leerlingen van > 12 jaar. Het programma loopt vooruit op de innovatie die door de overheid wordt voorbereid voor het jaar 2032 met o.a. accenten op gepersonaliseerde leerprocessen en persoonlijkheidsontwikkeling. Het programma sluit vooral goed aan bij vooruitstrevende scholen en geeft aantoonbaar zeer goede leerresultaten.

Wij kunnen goed verkopen

De huidige ondernemer onderzoekt zo zorgvuldig mogelijk of een school geschikt is om haar onderwijs te innoveren. Hij gebruikt daar procedures en hulpmiddelen voor, die een redelijk betrouwbare indicatie geven van de kansen op een succesvolle invoering.

Dit softwarebedrijf "draait" zonder ondernemer

Het product is gereed en operationeel op zo'n 80 scholen en afdelingen. De volgende groeifase van dit bedrijf zit vooral in het opschalen van de commerciële activiteiten. Daarnaast is de eigenaar graag bereid om ondersteuning te blijven bieden (teksten, toelichtingen, bijscholing, updates, e.d.)

Dit softwarebedrijf maakt handig gebruik van technologie

Het programma excelleert in het aansturen van gepersonaliseerde leerprocessen en het aanbod van meervoudige leerstrategieën. Deze hebben een wetenschappelijke basis en zijn geïntegreerd in het programma en vastgelegd op bijna 6000 pagina's content.

Er is een groep van taaldocenten die optreedt als ambassadeur en inhoudelijk bijdraagt aan het ontwikkelen van de programmatuur

De kracht van de programmatuur zit onder andere in de 'leer-routes' die voor een groot deel worden door de leerling zelf worden bepaald, zonder vrijblijvendheid te veroorzaken.

Het programma kan in hoge mate door de docent worden worden gemodificeerd, zelfs tot op individueel leerlingenniveau.

Verbeterpunten

Marketing is onderbelicht bij dit softwarebedrijf

Er worden per jaar tussen de 15 en 30 scholen benaderd op basis van persoonlijke verkoop

Er zijn nog diverse aanvullende investeringen nodig

Het huidige programma bestrijkt Schrijven, Spellen, Woordenschat, Grammatica en Ambiguïteit. Scholen zijn heel content over deze invulling. Op de plank liggen de FO's van Beschouwen, Formuleren, Denken en Reviseren. Dat zijn vier prachtige maar niet noodzakelijke verrijkingen. De programmering daarvan zal ca 1750 uur vergen.