5. CorrectContact via 7 principes

Zowel koper als verkoper zijn gebaat bij prettige omgangsvomen. In iedere fase van het contact.
Ons platform is automatiseerd op onze 7 principes van CorrectContact.

Een Overnameprofiel (laten) maken

Zowel koper als verkoper zijn gebaat bij een prettige omgang

Een eerste anoniem contact leidt niet altijd tot een persoonlijke ontmoeting. Maar daarom gelden nog wel omgangsvormen. Bij koper en verkoper. CorrectContact is meer dan regels. Ons platform is qua automatisering volledig ingericht op onze 7 principes van CorrectContact.


1. Respecteer de anonimiteit van de verkoper. Koper maak u bekend >>


2. Fatsoenlijk (en slim) reageren via bewezen reactieformulier >>


3. Snel reageren, want we hebben leesbevestiging >>


4. Altijd een reactie terug geven, ook als er geen interesse is >>


5. Het contact netjes beeindigen via statuslabels >>


6. Gebruik onze geheimhoudingsverklaring, handig! >>


7. Klachtenformulier en de blacklist >>


1. Respecteer de anoniemiteit van de verkoper. Koper maak u bekend

De verkoper is in eerste instantie anoniem. Wij vragen kopers dit te respecteren. Kopers kunnen anoniem reageren. Maar we adviseren kopers dat niet te doen. Vertel wie u bent en waarom u geinteresseerd bent. Dan bestaat er voor een verkoper geen reden om niet terug te reageren.

Als een koper bij ons geregisteerd staat, wordt dit vermeld bij zijn reactie.


2. Fatsoenlijk (en slim) reageren via bewezen reactieformulier

Hoe groot is de kans dat u een reactie terugkrijgt als u in het eerste contact (anoniem) de jaarcijfers opvraagt? Stel uzelf eerst netjes voor. Kijk samen of er aanleiding is voor een vervolgstap. Voordat u alle vertrouwelijke details vraagt.

Ons systeem voorziet in een bewezen reactieformulier voor een passende reactie. Voor onfatsoenlijke reacties hebben we een klachtenformulier. Zo kunnen we passende maatregelen nemen.


3. Snel reageren, want we hebben leesbevestiging

Reacties worden direct naar de verkopende ondernemer gestuurd. Wij adviseren snel te terug te reageren. Al is het maar een ontvangst-bevestiging. Of een termijn waarop men een reactie teruggeeft.

Verkopende ondernemers kunnen via de automatische leesbevestiging zien of de reactie al gelezen is door de koper.


4. Altijd een reactie terug geven, ook als er geen interesse is

Soms is verkopend ondernemer in verregaande onderhandeling met een koper. Of verwacht men dat de koper niet de juiste partij is. Wij adviseren verkopers altijd te reageren. Ook als er op dat moment geen interesse is.

Ons communicatie en berichtensysteem signaleert ongelezen reacties en werkt met reminders. Als reacties niet worden beantwoord, behouden we het recht om het profiel te depubliceren.


5. Het contact netjes beëindigen via statuslabels

Een reactie leidt niet altijd tot een transactie. En beide partijen kunnen besluiten het contact te beëindigen. Wij vragen koper en verkoper een beëindigen van het contact concreet aan elkaar te vermelden.

Verkopende ondernemers kunnen via ons communicatie systeem reacties voorzien van statuslabels. De beëindigen en reden hiervan wordt dan vermeld. Dit is ook zichtbaar voor de koper. Dit geeft de verkoper (en koper) overzicht in zijn berichten. Wij kunnen hiermee gedrag van deelnemers monitoren en gepaste maatregelen nemen.


6. Gebruik onze geheimhoudingsverklaring, handig!

Verkopers kunnen kopers een geheimhoudingsverklaring via ons platform laten tekenen. Pas als bewust wordt gekozen de anonimiteit op te heffen, wordt meer vertrouwelijke informatie gedeeld.


7. Klachtenformulier en de blacklist

Zijn er onverhoopt klachten? Dan is er een klachtenformulier en nemen wij passende maatregelen. Indien nodig wordt een deelnemer op een blacklist gezet, waarbij (toekomstige) toegang tot ons platform wordt ontzegd.