account_box

Kleine koeienboerderij te koop gevraagd in Gelderland (>3 hectare)

account_box

Kleine koeien- of geitenboerderij te koop gevraagd >3 ha in Drenthe, Overijssel of Gelderland

account_box

Kippen- of geitenboerderij te koop gevraagd van minder dan 3 Ha

account_box

Veeteeltbedrijf te koop gevraagd in Gelderland, Overijssel en Flevoland

account_box

Investeerder zoekt geitenboerderij te koop met minder dan 3Ha

account_box

Investeerder zoekt kippen-, varkens- of koeienboerderij van minimaal 10 ha

account_box

Koeienboerderij te koop gevraagd meer dan 20 hectare

account_box

Varkens of geitenboerderij te koop gevraagd tot 3HA

account_box

Geitenboerderi te koop gevraagd

account_box

Koeienboerderij te koop gevraagd (meer dan 20Ha)

account_box

Koeien of geitenboerderij te koop gevraagd (maximaal 3 ha)

account_box

Kippenboerderij te koop gevraagd >3 Ha

account_box

Koeienboerderij te koop gevraagd kleiner dan 3 ha omgeving in Gelderland

account_box

Investeerder zoekt koeien of geitenboerderij te koop gevraagd

account_box

Geitenboerderij te koop gevraagd met minimaal 3 ha

account_box

Geitenboerderij te koop gevraagd voor minimaal 800 geiten