Kleinschalige zorginstelling te koop, creatieve dagbesteding

Kleinschalige zorginstelling te koop, creatieve dagbesteding

Zeer bijzonder en multifunctioneel atelier met 3 werkruimtes

Sorry, u kunt niet meer reageren Dit bedrijf is verkocht en/of niet meer beschikbaar

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze zorginstelling is arbeidsintensief
Deze zorginstelling is kennisintensief
Deze zorginstelling heeft weinig grote klanten
Deze zorginstelling heeft veel grote klanten
Deze zorginstelling is regionaal of in Nederland actief
Deze zorginstelling exporteert
De markt van deze zorginstelling krimpt
De markt van deze zorginstelling groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Deze zorginstelling is ambachtelijk
Deze zorginstelling is innovatief
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
Deze zorginstelling heeft weinig kleine klanten
Deze zorginstelling heeft veel kleine klanten
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Deze zorginstelling kent zijn klanten nauwelijks
Deze zorginstelling heeft langdurige relaties met klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol