Online uitgeverij te koop met print on demand model (innovatie award winner)

Online uitgeverij te koop met print on demand model (innovatie award winner)

Ideaal voor mediapartner of drukkerij; diverse verdienmodellen mogelijk

Achter de schermen

De bedrijfscultuur is informeel
De bedrijfscultuur is formeel
Deze online uitgeverij heeft weinig grote klanten
Deze online uitgeverij heeft veel grote klanten
Deze online uitgeverij kent zijn klanten nauwelijks
Deze online uitgeverij heeft langdurige relaties met klanten
Deze online uitgeverij is regionaal of in Nederland actief
Deze online uitgeverij exporteert
Er geldt een 9 tot 5 mentaliteit
Medewerkers zijn zeer betrokken
De medewerkers zijn relatief 'jong'
De medewerkers zijn relatief 'oud'
De markt van deze online uitgeverij krimpt
De markt van deze online uitgeverij groeit
Het aantal klanten daalt
Het aantal klanten stijgt
Klanten kopen eenmalig
Er zijn terugkerende klanten
Klanten kopen vanwege 'lage' prijzen bij dit bedrijf
Door unieke toegevoegde waarde speelt prijs geen rol
Deze online uitgeverij is arbeidsintensief
Deze online uitgeverij is kennisintensief
Deze online uitgeverij heeft weinig kleine klanten
Deze online uitgeverij heeft veel kleine klanten
Deze online uitgeverij is ambachtelijk
Deze online uitgeverij is innovatief