Ja. Verkopers kunnen wel zien of hun reactie gelezen is. Kopers kunnen niet zien of hun reactie gelezen is door een verkoper.

Dat is een bewuste keuze. Wij bedienen primair de belangen van verkopers, onze enigebetalende klanten. Technisch kunnen we het met een druk op de knop ook voor kopers mogelijk maken. Wellicht dat we dat in de toekomst doen. Als er voldoende vraag naar is.

Wij streven naar CorrectContact van beide zijden. Want zowel koper als verkoper zijn gebaat bij prettige omgangsvormen. In iedere fase van het contact.