0% advertenties 0% aquisitie 0% bijbedoelingen

Bedrijfsovernames uitstellen? Geen hogere verkoopprijs

Veel ondernemers denken dat ze hun bedrijf eerst moeten ‘klaarmaken’ voor bedrijfsovername. Echter, onafhankelijk onderzoek naar bedrijfsovernames toont aan dat ‘bedrijven die werden klaargemaakt voor bedrijfsovernames’ geen hogere overnameprijs kregen. Kopers nemen alleen de echte waarde als uitgangspunt voor hun eigen prijsbepaling. Óndernemers van ‘bedrijven die werden klaargemaakt voor bedrijfsovernames’ vonden de bedrijfsovername wel emotioneel makelijker.

Rapport: Invloed voorbereiding van bedrijfsovernames op prijs?

In dit rapport worden ook onderscheid gemaakt tussen bedrijfsovernames binnen families en niet families. Marktsituaties, situatie op de kapitaalmarkt en het type koper lijken meer van invloed.

Lees het rapport: Hebben planning en voorbereiding van bedrijfsovernames invloed op de prijs?

Bron: Utrecht Business School, Hogeschool van Utrecht, Lex van Teeffelen