0% advertenties 0% aquisitie 0% bijbedoelingen

Uw bedrijf verkopen? Hoe werkt een waardebepaling?

Dat hangt in deze tijd sterk af van de koper. Wat wil en kan hij betalen? Hoe ver bent bereid om te gaan met uw condities om een overname toch rond te krijgen? Probeer dus meerdere kandidaten te vinden. Want iedere koper zal uw bedrijf anders waarderen.

De waarde van uw bedrijf wordt bepaald door een som  van 5 factoren

  1. De boekhoudkundig aantoonbare waarde (inventaris, voorraad etc)
  2. De vermenigvuldigingsfactor voor de winst (wel eerst uw eigen salaris eraf halen)
  3. De groeipotentie (welke kansen wil uw opvolger verzilveren, daar betaalt hij voor, niet voor alle kansen)
  4. Welke risico's zijn er? (kopers willen weinig risico)
  5. Uw condities (blijven meewerken, gespreide betaling bij overname etc)

De formele methode

De onderstaande methode heet ‘waardering op basis van verbeterde rentabiliteit’. Deze methode is goed toe te passen
op het MKB segment maar is lastiger bij sterke winstschommelingen in een bedrijf. Onderstaand hulpmiddel geeft u
slechts inzicht in factoren van invloed en bespreekpunten in een onderhandeling. De waardebepaling van bedrijven is
een vak apart. Huur hier een specialist voor in als u daadwerkelijk gaat verkopen.

Omschrijving Waarde
Kijk met de bril van uw koper naar uw eigen vermogen. Wat is de werkelijke waarde van uw gebouwen, voorraden, vorderingen, geldmiddelen en schulden, machines en installaties, transportmiddelen en investeringen? Uw koper betaalt wel voor een courant pand maar niet voor incourante voorraden. Die zijn voor hem dus niets waard. Formeel maken deze voorraden onderdeel uit van uw eigen vermogen maar ze zijn niets waard voor uw koper. Dus om de werkelijke waarde van uw eigen vermogen te bepalen moet u het een en ander corrigeren ten opzichte van de cijfers in uw administratie.
Genormaliseerd eigen vermogen

Kijk met de bril van uw koper naar uw balans. Om een het werkelijke balanstotaal te bepalen, moet u wellicht een aantal zaken corrigeren. Stel: uw vrouw staat op de loonlijst maar werkt niet echt in de zaak. Dat verhoogt de post 'salarissen' op de balans. Zo kunnen er meer zaken in het verleden gegroeid zijn die voor een koper niet van toepassing zijn. Corrigeer dit in het balanstotaal. Bij een werkelijke taxatie dient dit nauwkeurig te gebeuren. U kunt nu wel alvast een schatting maken.

Genormaliseerd balanstotaal
De solvabiliteit is de verhouding tussen uw eigen vermogen en het vreemd vermogen in uw bedrijf. Dit percentage is per bedrijfstak verschillend maar tussen de 25% en 40% wordt door banken beschouwd als 'financieel gezond'. Een solvabiliteitseis van 25% betekent dat er voor iedere 4 euro vreemd vermogen, 1 euro eigen vermogen moet zijn. Let op, hoe lager dit percentage is, hoe hoger de berekende waarde van uw bedrijf wordt. De kans wordt dan groter dat er meer eigen vermogen in het bedrijf zit dan noodzakelijk is.
Vereiste solvabiliteit
%
Deze automatische berekening geeft aan hoeveel eigen vermogen er minimaal in uw bedrijf zou moeten zitten.
Gewenst eigen vermogen
Deze automatische berekening geeft het verschil aan tussen het aanwezige eigen vermogen en het minimaal vereiste eigen vermogen in uw bedrijf.
Overschot/tekort eigen vermogen
Neem voor een representatieve nettowinst van uw bedrijf het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Als eenmanszaak of V.O.F moet u de nettowinst verminderen met het salaris wat u uzelf toekent.
Gemiddelde nettowinst

Dit percentage staat in relatie met het aantal keer dat de koper de winst wil betalen (25% is ongeveer 4 x de winst). Het percentage verschilt enorm per bedrijfstak en bedrijf. Gemiddelden tussen 2 en 4 keer de winst komen voor (uitschieters naar boven en onder ook). Uw koper verdient bij '4 x de winst'  zijn investering in uw bedrijf na 4 jaar terug. Het 'aantal x de winst' is dan ook sterk afhankelijk van twee factoren:

1. Risico's voor de koper
Heeft u vaste contracten met klanten en voor welke termijn? Is de omzet gespreid over voldoende klanten? Groeit de markt? Blijven klanten als u weggaat? Hoe kleiner de risico's, hoe 'meer x de winst' wordt betaald.

2. Synergie-voordelen
Uw bedrijf aan een concurrent verkopen kan veel synergie opleveren. Minder overhead, minder marketingkosten, slimmer samenwerken. Hoe meer synergie haalbaar is, hoe beter.

Geëist rendement op eigen vermogen
%
Dit is een automatische berekening van de gemiddelde nettowinst over de afgelopen 3 jaar x het aantal keer de winst dat door de verkoper wordt betaald.
Rentabiliteitswaarde
Deze automatische berekening geeft het verschil aan tussen het aanwezige eigen vermogen en het minimaal vereiste eigen vermogen in uw bedrijf.
Overschot/tekort eigen vermogen
Waarde-indicatie

Voorwaarden

  • Aan bovenstaande berekening zijn geen rechten te ontlenen. Het geldt als een rekenmodel waarbij de gebruiker kan experimenteren met de input.